Δικτύωση- Διασύνδεση

Χρήσιμες ιστοσελίδες για την πληροφόρηση των πολιτών:

  1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΗΔΙΚΑ)
  2.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  3. Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)
  4. Ερωτήσεις και Απαντήσεις (FAQ) σχετικά με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
  5. Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
  6.  Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

Χρήσιμες ιστοσελίδες για εύρεση εργασίας:

    1. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
    2. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)