Υποχρεωτική η εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για δικαιούχους ΚΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/9/2018 Από την 1η Αυγούστου, θα είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, όλων των δικαιούχων του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ με ΦΕΚ Β’ 2281/15.06.2018 . Παρακαλούνται λοιπόν όσοι ωφελούμενοι του ΚΕΑ , δικαιούχοι και λοιπά μέλη που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση, είναι δηλωμένοι ως άνεργοι στην αίτηση …

Advertisements