Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22973-20043
Fax: 22973-20046
e-mail: kek@aeginadimos.gr
ΔΕΥΤΕΡΑ έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 -15.00